Szkolenie żeglarskie
i motorowodne


Na obozie masz możliwość uzyskania patentu żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego. Jeśli się przyłożysz - to naprawdę nic trudnego.

 

Szkolenie żeglarskie

Nasi instruktorzy posiadają niezbędne kwalifikacje do opieki i szkolenia żeglarskiego uczestników. Ciągle poszerzają swoją wiedzę, aby jak najlepiej i jak najskuteczniej sprawować opiekę nad kursantami i nauczać sztuki żeglarstwa. Zdecydowana większość z nich od lat związana jest z bazą w Staczach, co daje gwarancję dobrej opieki i zabawy. Kadra doskonale pamięta czasy spędzone w Kursancie, dzięki czemu potrafi przygotować szutki, rebusy i gry atrakcyjne dla każdego uczestnika obozu.

Szkolenie żeglarskie w Staczach odbywa się na jachtach typu Omega, Foka, Tango, Mak i Trener Wielki (więcej w dziale Okręty). Na Omegach, Foce, Tangu i Maku odbywa się szkolenie na stopień żeglarza jachtowego. Dwumasztowym Trenerem Wielkim pływają zaś osoby już posiadające patent żeglarski, gdzie mogą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności (dowiedz się więcej o szkoleniu na Trenerze). Najmłodsi uczestnicy mają do dyspozycji Optimisty, wykonane niegdyś własnymi rękami obozowych wolontariuszy.

Przebieg szkolenia


Pierwszym krokiem ku żeglarskiej przygodzie jest właściwe otaklowanie jachtów, czyli złożenie całego osprzętu.

To doskonała okazja do zapoznania się z budową jachtu. Nad całością taklowania czuwa Bosman, trzeci po Bogu (pierwszy jest Komendant, drugi - KWŻ, czyli Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego).


Kiedy jachty są już otaklowane, czas na pływanie na wodzie. Do celów szkoleniowych mamy wyznaczony Akwen Treningowy (AT).

W trakcie szkolenia jachty muszą znajdować się w obrębie AT - stale obserwowanym przez wartownika, który w razie niebezpieczeństwa wykonuję serię uderzeń w dzwon. To sygnał dla Bosmana, że czas ruszać do akcji ratunkowej. Oczywiście wszyscy kursanci mają obowiązek pływania w zapiętej (!!!) kamizelce asekuracyjnej, dzięki czemu w przypadku znalezienia się w wodzie (np. po wywrotce jachtu) są zabezpieczeni przed utonięciem.

Manewry

W trakcie szkolenia żeglarskiego kursant poznaje wszystkie elementy rzemiosła potrzebne do bezpiecznego, skutecznego i eleganckiego poruszania się po wodzie.

 • Zwrot przez sztag - przejście linii wiatru dziobem, od ostrego bajdewindu do ostrego bajdewindu drugiego halsu. Ważne jest to aby był wykonany dynamicznie, ponieważ istnieje ryzyko utraty prędkości a tym samym manewrowości

 • Zwrot przez rufę - manewr polegający na przejściu linii wiatru rufą, wykonywany od pełnego baksztagu do pełnego baksztagu przeciwnego halsu. Ważnym elementem manewru jest wybranie szotów grota, aby nie pozwolić żaglowi niekontrolowanie przelecieć na drugą burtę.

 • Dryf - służy do pozornego zatrzymania łodzi dzięki wprowadzeniu ją w ruch wahadłowy, który nie wymaga ciągłych korekt i uwagi. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu żagli i steru jacht na zmianę ostrzy i odpada poruszając się w kierunku wiatru.

 • Kotwiczenie - Manewr zaczynamy od płynięcia wstecz, gdy nasz jacht porusza się do tyłu kotwicę zrzucamy do wody i pozwalamy by opadła na dno, ważne jest aby końcówkę liny mieć przyknagowaną do jachtu. Gdy kotwica opadnie należy upewnić się, że jest dobrze zaciągnięta i jacht nie porusza już się wstecz.

 • Podejście do człowieka - jedna z najważniejszych umiejętności każdej osoby za sterem; to od niej zależy czy w razie potrzeby uda się uratować osobę, która znalazła się poza swoim jachtem. Istnieją 2 sposoby wykonywania tego manewru; pętla rufowa i ósemka sztagowa, jednak w obu przypadkach kluczowe jest aby człowieka podebrać w bardzo ostrym kursie tak by móc wyhamować.

 • Podejście i odejście od boi - Ustawienie się w linii wiatru przy boi, tak aby boja była przed dziobem lub do wysokości want w odległości bosakowej.

 • Podejście i odejście od pomostu - Podstawowe manewry portowe, dzięki nim jesteśmy w stanie wyjść z portu na otwartą wodę. Zalicza się do nich: praca cumami, operowanie kotwicą, oraz praca żaglami, dzięki której niekiedy można odejść nawet bez używania dodatkowego napędu.

 • Bieg wsteczny - Manewr rozpoczynamy ustawieniem łodzi w linii wiatru, tak aby wytracić prędkość, a po chwili zacząć płynąć wstecz. By płynąć szybciej, żagle możemy ustawić na wiatr.

 • Pływanie pod żaglami i na silniku - Niezbędna wiedza każdej osoby chcącej pływać na jachcie. Bez umiejętności odpowiedniej pracy żaglami czy podstawowej wiedzy na temat obsługi silnika nie będziemy w stanie płynąć inaczej niż z wiatrem.

 • Holowanie - Bardzo potrzebna umiejętność, nieraz zdarza się, że jacht utracił manewrowość i potrzebuje być holowanym. W takiej sytuacji niezbędna jest umiejętność wiązania węzła holowniczego.

 • Kładzenie i stawianie masztu - Przydatna umiejętność, szczególnie na jeziorach, na których znajdują nisko położone mosty. Manewr wymaga dobrej znajomości budowy jachtu oraz organizacji załogi tak aby wszystko przebiegło sprawnie.

 • Praca linami

Wiemy, że dzięki codziennemu szkoleniu i dbaniu o prawidłowy klar (porządek na jachcie), wyrabiamy w kursantach nie tylko umiejętności stricte żeglarskie, ale również te uniwersalne, jak etos pracy i porządku. Za klar jachtów odpowiedzialny jest bosman i to właśnie on odbiera statki po pływaniu (o ile są poprawnie sklarowane).

Teoria

Oczywiście żeglarstwo to nie tylko praktyka. Jest sporo teorii, która pozwala lepiej zrozumieć to wszystko, co się dzieje z jachtem pod żaglami - jak się zachować, czego unikać oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne i innych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w trakcie flauty (kiedy nie wieje), niekiedy w trakcie sjesty poobiedniej, czasem też po apelu wieczornym. Całość ma na celu jak najlepsze przygotowanie do odpowiedzialnego pływania na własną rękę, już bez nadzoru instruktora.

Egzamin

Egzamin jest sprawdzeniem, czy szkolenie odbyło się dobrze, a nie celem samym w sobie. Naturalnie egzamin jest zewnętrzny, organizowany przez Polski Związek Żeglarski (PZŻ). Egzaminatorzy to ludzie o bardzo dużym doświadczeniu, dzięki czemu mamy gwarancję uczciwego i zgodnego z prawdą wyniku.

 

Egzamin składa się z trzech części:

 • I (teoretyczna) - sprawdza wiedzę z zakresu sześciu działów (budowa jachtu, teoria żeglowania, meteorologia, ratownictwo, locja i przepisy)
 • II (praktyczna) - pływanie pod żaglami
 • III (praktyczna) - pływanie na silniku
 

Niezaliczenie którejkolwiek z części oznacza negatywny wynik ogólny. Koszt egzaminu to 125 zł (w tym już uwzględnione 50% zniżki uczniowskiej).

Szkolenie motorowodne

Od 2015 roku mamy w Staczach możliwość szkolenia na stopień sternika motorowodnego. Każdy kto ukończył 14 lat może po przeszkoleniu przystąpić do egzaminu i zdobyć pierwszy stopień uprawnień motorowodnych.